Türkçe
English
Azerbaycan
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir
Mai̇lstore Server Yedekleme Ve Geri̇ Yükleme
Buradasınız: Anasayfa / Blog
18 Aralık 2023, Pazartesi
MailStore Server Yedekleme ve Geri Yükleme
MailStore Server, canlı bir sistem olarak tasarlanmıştır ve bu nedenle, verileri kalıcı olarak işleyen veya koruyan diğer sistemler gibi, donanım veya sistem arızalarından kaynaklanan veri kaybına karşı yedeklerle korunmalıdır. Teknik İpucu: Yedekleme Oluşturma MailStore Server, tüm kullanıcı ayarları dahil olmak üzere e-posta arşivinin tam yedeklemesini gerçekleştirmek için iki yöntemi destekler: MailStore Server entegre yedekleme özelliği ve harici yedekleme yazılımının kullanımı.
MailStore Server Yedekleme ve Geri Yükleme

Yedekleme ve Geri Yükleme

MailStore Server, canlı bir sistem olarak tasarlanmıştır ve bu nedenle, verileri kalıcı olarak işleyen veya koruyan diğer sistemler gibi, donanım veya sistem arızalarından kaynaklanan veri kaybına karşı yedeklerle korunmalıdır.

Teknik İpucu: Yedekleme Oluşturma

MailStore Server, tüm kullanıcı ayarları dahil olmak üzere e-posta arşivinin tam yedeklemesini gerçekleştirmek için iki yöntemi destekler: MailStore Server entegre yedekleme özelliği ve harici yedekleme yazılımının kullanımı.

Hangi yöntemin işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun olduğu, tercihlerinize ve sistem ortamınıza bağlıdır.

Teknik İpucu videomuz genel bir bakış sağlar.

Yedek

Ön Değerlendirmeler

Atanmış bir yöneticinin olmadığı daha küçük ortamlarda, entegre yedekleme özelliği ile yedeklemenin başarıyla tamamlandığından ve ilgili tüm veri ve dizinlerin dahil edildiğinden emin olmak için kapsamlı bir yapılandırma yapılması gerekmez. Ancak, verileri aktarabilmek için (örneğin site dışı yedekleme konumlarına), yedeklenen verileri başka bir yedekleme çözümüne entegre etmek gerekir.

Harici yedekleme yazılımı kullanırken, başarılı bir yedekleme için birkaç hazırlık gerekir. Artı tarafta, MailStore Server verileri, ayrı bir sistem yedeklemesi yapmak zorunda kalmadan mevcut yedekleme stratejilerine entegre edilebilir.

Hangi Veriler Yedeklenmelidir?

MailStore Server'ın herhangi bir zamanda başarılı ve sorunsuz bir şekilde geri yüklenmesini sağlamak için, aşağıdaki veriler yedeklemeye dahil edilmelidir:

 • Profiller, kullanıcılar vb. gibi tüm yapılandırma ayarlarını içeren Ana Veritabanı (MailStoreMaster.fdb).
 • Ana veritabanı için şifreleme anahtarı dosyası (MailStoreMaster.key)
 • Denetim günlüğü hedefi Tümleşik Denetim Günlüğü olarak ayarlanmışsa: Denetim günlüğü dosyaları (dizin)Audit Log
 • Arşiv Mağazaları

MailStore Server'daki her arşiv deposu üç bileşenden oluşur:

 • Klasör bilgileri ve meta veriler (MailStoreFileGroup.fdb + MailStoreFileGroup.key)
 • E-posta başlıkları ve içerikleri (dizin)Content
 • Tam metin dizini ( dizin)Index

Lütfen dikkate alınız: MailStore Server hizmetinin kendisinin yapılandırması (MailStore Server'ın program dosyaları klasöründe bulunur), MailStore Server'ın kurulu olduğu bilgisayarın mevcut yapılandırmasına özgü bilgiler içerdiğinden, servis yapılandırma verilerinin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi önerilmez. Bunun yerine, MailStore Server'ı yeni bir makineye yeniden yükledikten sonra bu ayarları manuel olarak yeniden yapılandırın. Denetim Günlüğü Hedefi ve VSS Yazıcısı ayarlarına özellikle dikkat edin.

Tutarlılık Üzerine Notlar

Klasör bilgileri ve meta veriler ve e-posta başlıkları ve içerikleri tutarlılık gerektiren tek bir birim olarak ele alınırken, gerekirse tam metin dizinleri yeniden oluşturulabilir. Daha yüksek güvenlik talepleri olan ortamlarda ve yedekleme hedefine bağlı olarak, şifrelenmemiş tam metin dizinlerinin yedekten çıkarılması tavsiye edilebilir, çünkü maliyetler bir geri yükleme durumunda bunları tamamen yeniden oluşturmak zorunda kalır.

Bütünlük Üzerine Notlar

Hangi yedekleme yönteminin kullanıldığına bakılmaksızın, yalnızca düzenli bakım, yedeklenen verilerin bir geri yüklemeden sonra başarıyla kullanılabilmesini sağlar. Daha fazla ayrıntı için lütfen Bakım ve Onarım'a bakın.

MailStore Sunucusu Entegre Yedekleme Özelliğini Kullanma

MailStore, arşivin tam yedeğini almak için yerleşik bir teknolojiye sahiptir.

Yedekleme, arşivlenen tüm e-postaları ve profiller, kullanıcılar ve ayrıcalıklar gibi tüm ayarları içerir. Böyle bir yedeği geri yüklemek, başka bir yapılandırma yapmak zorunda kalmadan orijinal arşivi tamamen eski haline getirmek için yeterlidir.

Önemli Uyarı: Entegre yedekleme özelliğini kullanırken, MailStore Server yalnızca dahili arşiv depolarını destekler. Harici arşiv depoları kullanıyorsanız, tam yedekleme yapmak için harici yedekleme yazılımına ihtiyacınız vardır.

Prosedür

Tam bir veritabanı yedeği oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 • MailStore Client'ta MailStore Server yöneticisi olarak oturum açın.
 • İşler > Yönetim Araçları > Yönetim API'sine tıklayın.
 • Depolama'ya tıklayın ve Yedekleme Oluştur'u seçin.
  İşler yedekleme oluşturur 01.png
 • Hedef dizini girin.
  Lütfen dikkate alınız: Hedef dizin bir ağ paylaşımıysa, MailStore Server hizmetinin bu paylaşıma erişimi olduğundan emin olun. Ağ paylaşımının yolu UNC gösteriminde girilmelidir, örneğin \\bilgisayar\paylaşımadı. Daha fazla bilgi Ağa Bağlı Depolamayı (NAS) Kullanma makalesinde bulunabilir.
 • Arama dizinleri isteğe bağlı olarak hariç tutulabilir.
  Lütfen dikkate alınız: Bu seçenek, yedekleme dosyalarına erişimi olan yöneticilerin şifrelenmemiş arama dizini dosyalarına erişemeyeceği şekilde ayarlanabilir. Arama dizinleri içermeyen yedeklemeleri geri yüklerken, arama dizinlerinin yeniden oluşturulması gerekir.
 • Zamanlama bölümünde yedeklemenin başlangıç zamanını tanımlayın.
 • Yedekleme işinin oluşturulmasını tamamlamak için Tamam'a tıklayın.

Gerekirse, MailStore Server'ın hatasız bir yedekleme oluşturabildiğini doğrulamak için işi manuel olarak çalıştırın.

Yedekleme işlevini ilk kez çalıştırırken, tüm dosyalar kopyalanır, bundan sonra yalnızca değiştirilen dosyalar kopyalanır. Yedeklemelerin rotasyonunu sağlamak için (ör. günlük, haftalık), farklı hedef dizinlerle birden çok yedekleme işi planlayın.

Lütfen dikkate alınız: Yedekleme devam ederken arşive erişilemez. Arşive erişmeye çalışmak şu hata mesajını oluşturur: Sunucu şu anda bakım nedeniyle kullanılamıyor.

Harici Yedekleme Yazılımı Kullanma

Dahili Arşiv Depolarının Yedeklenmesi

Dahili arşiv depolarını harici bir yedekleme yazılımı ile yedeklerken, esas olarak yedekleme yöntemine bağlı olan verilerin tutarlılığına dikkat edilmelidir. Aşağıdaki bölümlerde farklı yöntemlerin artıları ve eksileri özetlenmektedir.

Dosya Tabanlı Yedeklemeler

Dosya tabanlı yedekleme çözümleri bağımsız dosyaları yedeklemek için iyi olsa da, verileri hızla değişen birden çok dosyaya yayıldığı için genellikle bir MailStore Sunucusunun tutarlı yedeklerini oluşturmak için uygun değildir.

Dosya tabanlı yedekleme araçları ile tutarlı yedeklemeler oluşturmak için, MailStore Server'ı net pause mailstoreserver ve net continue mailstoreserver komutları aracılığıyla dondurmak ve çözmek veya MailStore Server'ı net stop mailstoreserver ve net start mailstoreserver komutları ile kapatmak ve yeniden başlatmak gerekir.

MailStore Server'ın yedekleme süresi boyunca kapalı kalması gerektiğinden, bu genellikle MailStore Server'ın yeni e-postayı arşivleyemediği veya arşivlenen verilere son kullanıcı erişimi sağlayamadığı kesinti sürelerine neden olur.

Depolama Snapshot'ları

Birim Gölge Kopyası Hizmetleri (VSS) veya depolama düzeyinde anlık görüntü oluşturmanın diğer yöntemlerini kullanırken, anlık görüntü oluşturulmadan önce tüm dosyaların kapatıldığından emin olmak gerekir.

MailStore Sunucu hizmeti, Birim Gölge Kopyası Hizmeti Yazıcısı (VSS Yazıcı) olarak adlandırılan Microsoft Birim Gölge Kopyası Hizmeti'ni kullanarak harici yedekleme yazılımı sağlar. Harici yedekleme yazılımı, MailStore Server ana veritabanının ve tüm dahili arşiv depolarının tutarlı yedeklerini oluşturmak için kullanabilir. Ancak bu yöntemin başarılı olup olmadığı büyük ölçüde yedekleme yazılımına ve kullanılan depolamaya bağlıdır. VSS Yazıcı, MailStore Sunucu Hizmeti Yapılandırması'nda etkinleştirilmelidir.

Yedekleme sırasında MailStore Server'da uygun VSS olaylarının başlatılıp başlatılmadığını doğrulamak için, Windows olay görüntüleyicisinde uygulama protokolünü açın ve aşağıdaki olayları arayın:

 1. Bir yedekleme oturumu başlatıldı.
 2. Arşiv, OnPrepareSnapshot olayında bir tepki olarak donduruldu.
 3. Arşiv, OnThaw olayına tepki olarak çözüldü.
 4. Yedekleme oturumu kapatıldı.


Bu olaylar uygulama protokolünde bulunamazsa, Birim Gölge Kopyası Hizmeti kullanılarak tutarlı bir yedekleme gerçekleştirilmemiştir. Bu durumda, yedekleme yazılımının anlık görüntüler için MailStore Server'ı hazırlaması gerekir. Bu, Dosya Tabanlı Yedeklemeler bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan yöntemlerle yapılabilir.

Anlık görüntüleri gerçekleştirmeden önce ve sonra komutların nasıl yürütüleceğini öğrenmek için lütfen yedekleme yazılımınızın belgelerine bakın.

Tam Sanal Makine Anlık Görüntüleri

Bazı yedekleme çözümleri, sanallaştırma çözümlerine yüksek oranda entegredir ve sanal makinelerin tam anlık görüntülerini oluşturabilir ve yedekleyebilir/çoğaltabilir. Bu tür anlık görüntüler yalnızca sabit disklerin mevcut durumunu değil, aynı zamanda geçerli ana belleğin durumunu da içerir. Bu nedenle, tam sanal makine anlık görüntüleri tutarlı olarak kabul edilebilir.

Diğer Yedekleme veya Replikasyon Yöntemleri

Blok düzeyinde çoğaltma, sürekli yedekleme vb. gibi diğer yedekleme çözümleriyle ilgili sorularınız için, yazılımlarının tüm dizin yapılarının tutarlı yedeklerini oluşturup oluşturamadığını öğrenmek için lütfen satıcının desteğiyle iletişime geçin.

Harici Arşiv Depolarının Yedeklenmesi

Dış arşiv depoları, klasör bilgilerini ve meta verileri bir SQL veritabanında depolamanıza olanak tanır. E-posta başlıkları ve içerikleri isteğe bağlı olarak bir SQL veritabanında da saklanabilir. Arama dizini dosyalarının dosya sisteminde saklanması gerekir.

Harici arşiv depolarını yedeklemek için, dağıtılan verilerin aynı anda yedeklenmesi gerekir. MailStore Server hizmetini durdurun, SQL veritabanlarını ve dosya sisteminde depolanan dosyaları uygun yedekleme araçlarıyla yedekleyin, ardından bittiğinde MailStore Server hizmetini yeniden başlatın.

Net stop mailstoreserver ve net start mailstoreserver komutlarını yürüterek MailStore Server hizmetini durdurabilir ve başlatabilirsiniz.

Şifrelenmemiş arama dizini dosyalarının yedeklenmemesi durumunda, yedeklemeyi geri yükledikten sonra bunları yeniden oluşturabilirsiniz.

Yedekleri Geri Yükleme

Bu bölümde, entegre yedekleme özelliği kullanılarak oluşturulan tüm e-posta arşivinin veritabanı yedeğinin nasıl geri yüklenebileceği açıklanmaktadır.

Arka plan

Entegre yedekleme özelliği kullanılarak oluşturulan ve arama dizini dosyalarını içeren bir veritabanı yedeği, arşivlenen tüm e-postaları ve kullanıcılar ve ayrıcalıklar gibi program ayarlarını içerir. Böyle bir yedeği geri yüklemek, başka bir yapılandırma yapmak zorunda kalmadan orijinal arşivi tamamen eski haline getirmek için yeterlidir.

Veritabanı Yedeğinin Otomatik Geri Yüklenmesi

MailStore Server, bir yedekleme oluştururken yedekleme hedefinde iki dosya oluşturur ve bu da arşivin orijinal depolama konumunda otomatik olarak tam olarak geri yüklenmesine izin verir. Yedeklemenin farklı bir depolama konumuna geri yüklenmesi veya yalnızca parçaların (yani tek bir arşiv deposunun) geri yüklenmesi gerekiyorsa, geri yükleme prosedürü manuel olarak gerçekleştirilmelidir (bir sonraki bölüme bakın).

Bir veritabanı yedeğini geri yüklemek için MailStore Server'ın çalışır durumda kurulması gerekir. Lütfen aşağıdaki gibi devam edin:

 • MailStore Sunucu Hizmetini durdurun ve yükleme sırasında oluşturulan boş arşivi silin: C: \ MailArchive.
 • Hizmet ayarlarını yeniden yapılandırın (ör. Sertifikalar, Denetim Günlükleri Hedefi, VSS Desteği).
 • Ardından, yedekleme dizininden geri yükleme.bat dosyasını yürütün.
  Not: Dosya bir ağ paylaşımında mı bulunuyorsa, örneğin \\nas01\MailStoreBackup, önce bu paylaşımın eşlenmiş bir sürücüsünü (örneğin, N:) ve ardından dosyayı bu sürücüde çalıştırmanız gerekir.
 • Ekrandaki talimatları izleyin. Olası hata mesajları için çıktıyı dikkatlice kontrol edin.
 • MailStore Sunucu Hizmeti Yapılandırma aracını, Windows başlat menüsündeki MailStore Sunucusu program klasöründen çalıştırın.
 • Genel > Ana Veritabanı altında Gözat...'ı tıklatın ve MailStoreMaster.fdb dosyasını içeren geri yükleme dizinini seçin. Tamam'ı tıklatarak seçimi onaylayın.
 • Son olarak, MailStore Sunucu Hizmetini yeniden başlatın.

Yedeklemenin arama dizini dosyalarını içermesi durumunda, otomatik geri yüklemeyi kullandıktan sonra başka bir adım gerekmez. Aksi takdirde, arama dizinlerinin yeniden oluşturulması gerekir.

Veritabanı Yedeğinin Manuel Geri Yüklenmesi

Bir veritabanı yedeğini geri yüklemek için MailStore Server'ın çalışır durumda kurulması gerekir. Lütfen aşağıdaki gibi devam edin:

 • Veritabanı yedeğini bilgisayardaki yerel bir sabit sürücüye veya ilgili bir ağ paylaşımına kopyalayın.
 • MailStore Sunucu Hizmeti Yapılandırmasını başlatın. Windows Başlat menüsünden erişilebilen MailStore Server program klasöründe bulunur.
 • Ana Veritabanı'nın altında, Gözat... öğesine tıklayın ve MailStoreMaster.fdb dosyasını içeren yedekleme dizinini seçin.
 • Onaylamak için Tamam'a tıklayın.
 • Pencerenin alt kısmında, yeni ayarları kaydetmek için Hizmeti Yeniden Başlat'a tıklayın.
 • Yedeklemeyi oluştururken, arşiv deposunun klasör adları değişmiş olabilir. Arşiv depolarına giden yolları ayarlamak veya dosya sistemindeki klasörleri uygun şekilde yeniden adlandırmak için lütfen Depolama Konumları Yönetimi'ni kullanın. Yedeklemenin arşiv deposu klasör adlarının özgün adlarıyla eşlenmesi, yedeklemeyle birlikte oluşturulan geri yükleme.csv dosyasında bulunabilir.

Yedeklemenin arama dizini dosyalarını içermesi durumunda, geri yüklemeden sonra başka bir adıma gerek yoktur. Aksi takdirde, arama dizinlerinin yeniden oluşturulması gerekir.

Kaynak: Yedekleme ve Geri Yükleme - MailStore Server Yardım

Etiketler
MailStore
Backup
Restore
Journal
Journaling
pst
ost
eml
microsoft
outlook
office365
microsoft365
exchange
gmail
googleworkspace
yandex
zimbra
icewarp
kerio
pop
imap
mail
posta
arşiv
archive
yedek
backup
gdpr
kvkk
MDaemon
Kerio
smtp
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın