Türkçe
English
Azerbaycan
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Buradasınız: Anasayfa / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

T6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ("KVK Kanunu") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Bundan sonra Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede "yazılı" olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak şu şekilde tarafımıza iletilebilecektir:

  • Başvuru sahibinin şahsen ve bizzat başvurusu ile
  • Noter vasıtası ile
  • Başvuru sahibince 50270 sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle
  • Başvuru formu doldurulup imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Aşağıda belirtilen yolların takip edilmemesi halinde kimlik tespiti yapılamaması veya kötü niyetli 3.kişilerin kimlik sahteciliği yapmasından şüphelenilmesi halinde yapılan yanlış başvurulara cevap verilmeyecektir. Hatalı ve eksik yapılan başvurulardan dolayı cevap verilmemesi halinde sorumluluk başvurucuya ait olup, Sintel Bilgi ve İletişim Sistemleri A.Ş. olarak kanundan doğan kişisel verileri koruma yükümlülüğümüz kapsamında kimliği tespit edilemeyen veya kötü niyetli 3. Kişilere bilgi paylaşımı yapılmadığı kabul edilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın